Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB),
voor kleine bedrijven in Nederland


Vanaf 1 september 2009 kunnen ondernemers gebruik maken van de beveiligingsscan. Met deze scan krijgen kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – FTE’s) onafhankelijk advies op maat, toegespitst op hun branche en zaak. Via de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) kan de ondernemer de helft van de kosten (tot 10.000 euro) voor het veiliger maken van zijn zaak vergoed krijgen. De overheid vergoedt maximaal 300 euro voor de scan. De eigen kosten bedragen 50 euro. De scan kun je aanvragen via www.stavoorjezaak.nl.

Hoe werkt het?
De beveiligingsscan wordt verricht door een onafhankelijke, vakbekwame beveiligingsadviseur. Hij licht je onderneming door op zwakke punten in je organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen. Zoals procedures voor personeel of het gebruik van camera’s. Zijn aanbevelingen verwerkt hij in een beveiligingsrapport. Het rapport voegt je bij de subsidieaanvraag. Voorwaarde is wel dat je maatregelen binnen een half jaar na advies uitvoert. Vooral trainingen, camerasystemen, afroomkluizen en vals gelddetectoren worden via de regeling aangevraagd.

Samen met de branche

De beveiligingsscan is onderdeel van het programma Veiligheid Kleine Bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW, gemeenten, politie, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. SenterNovem voert de beveiligingsscan uit.
 

Pilots

Begin dit jaar heeft het Ministerie van Economische Zaken de beveiligingsscan en de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) getest in de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Deventer, bij winkels die zijn aangesloten bij branchevereniging CBW-MITEX (mode, schoenen en sport) in het hele land en bij bedrijventerreinen en winkelgebieden met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Hoofdbedrijfschap detailhandel (HBD) en MKB-Nederland. De pilot bleek een groot succes. Via de regeling werden vooral trainingen aangevraagd, zoals ‘Omgaan met agressie’. Ook werden camerasystemen, afroomkluizen en de vals gelddetectoren veelvuldig aangevraagd. Gemiddeld vroeg een ondernemer daarbij 4.200 euro subsidie aan. Vanaf 1 september 2009 is de beveiligingsscan landelijk ingevoerd.

Artikel ervaringen beveiligingsscan
Artikel waarin twee ondernemers worden geïnterviewd over hun ervaringen met de beveiligingsscan. Ook legt een beveiligingsexpert uit op welke aspecten hij let tijdens de scan.
Download het interview detailhandel
Download het interview horeca

Film ervaringen beveiligingsscan

Meer informatie op www.stavoorjezaak.nl